Info

  • nasze porady

    Nasze porady

    Wszystkie porady, dotyczą wyłącznie naszych obrazów. Stosowanie naszych rad na innych płótnach, które zostały pokryte innymi farbami może mieć inne i nieodwracalne skutki.

  • impresjonizm

    Impresjonizm w malarstwie

    Impresjonizm - kierunek w malarstwie zapoczątkowany w 1874 roku we Francji

Script logo