Blog

  • Impresjonizm w malarstwie

    Impresjonizm - kierunek w malarstwie zapoczątkowany w 1874 roku we Francji

  • Moje porady

    Wszystkie porady, dotyczą wyłącznie moich obrazów. Stosowanie moich rad na innych płótnach, które zostały pokryte innymi farbami może mieć inne i nieodwracalne skutki.

Script logo